Over ScanHB

Over ScanHB

Scholen hebben de verantwoordelijkheid goed onderwijs te bieden, ook aan cognitief talentvolle en/of hoogbegaafde leerlingen. Goed onderwijs wordt bepaald door:

 • de ambitie;
 • de kwaliteit van het beleid;
 • de professionaliteit van de medewerkers.

Ambitie is veelal beschreven in een beleidsdocument, feitelijk een vastlegging van wat je als school graag wilt. Professionaliteit is op een vakkundige wijze je werk doen en vraagt drie kwaliteiten: houding, kennis en vaardigheden.

Vakmanschap

ScanHB helpt je zicht te krijgen op de kwaliteit van het beleid en de professionaliteit van medewerkers als het gaat om het onderwijsaanbod aan talentvolle/hoogbegaafde leerlingen. In school werken verschillende professionals:

 • De directeur geeft leiding aan het team en stuurt op en bewaakt de onderwijskwaliteit.
 • De intern begeleider en/of coördinator passend onderwijs bewaakt zorgprocessen.
 • De specialist HB draagt bij aan het beleid en ondersteunt leerkrachten, leerlingen en ouders.
 • De leerkracht is zorgt voor goed onderwijs.
 • De leerkracht van een plusklas biedt aanvullend onderwijs, in geval van een zwaardere hulpvraag.

Elke functie of rol vraagt een andere professionaliteit en in ScanHB heeft elke functie/rol een eigen scanlijst.

Samengevat: goed onderwijs wordt bepaald door de ambitie, de kwaliteit van het beleid én het vakmanschap van de professionals.

De inhoud van ScanHB

Wat ScanHB uniek maakt is dat de kwaliteit van het beleid én de professionaliteit van medewerkers in beeld wordt gebracht. Er zijn 12 online scanlijsten:

-Lijst 1 gaat over de ambitie en beleid van het schoolbestuur.
-Lijst 2 gaat over de ambitie en beleid van de school.
-Lijst 3 gaat over de ambitie, beleid en organisatie van een plusklas.
-Lijsten 4 t/m 8 gaan in op de uitvoerende rol/taak van de professionals:
4 voor de directeur;
5 voor de intern begeleider;
6 voor de specialist hoogbegaafdheid;
7 voor de leerkracht;
8 voor de leerkracht van een plusklas.
-Lijst 9 en 10 wordt niet ingevuld door de professionals, maar door ouders en leerlingen en geeft een beeld van de praktijk vanuit een andere optiek.
-Lijst 11 en 12 is een totaalbeeld van het profiel van jouw school. Lijst 11 een beeld van de kwaliteiten en lijst 12 van de verbeterpunten.

Jij bent de professional

ScanHB kent een grote mate van vrijheid. Je bepaalt zelf welke lijsten je gebruikt en je bepaalt zelf door wie de lijsten worden ingevuld. Je kunt de vragenlijsten zo vaak gebruiken als je wilt. Het aantal gebruikers per school om met ScanHB aan de slag te gaan is ongelimiteerd, evenals de frequentie van het invullen van de lijsten.

De kracht van ScanHB is dat jij als professional zelf aan zet bent. De scanlijsten worden namelijk niet ingevuld door (externe) beoordelaars, maar door jou, de professional zelf en past daarmee volledig in het beeld van eigenaarschap. Jij wordt als professional gezien en niet als uitvoerder van taken die door anderen gecontroleerd moet worden. Eigenaarschap betekent dat jij weet hoe jij jouw werk het beste kunt aanpakken en verbeteren.

ScanHB is zeer bruikbaar als startanalyse. Je kunt (een deel van) de lijsten gebruiken als jaarlijkse check. Je kunt ScanHB gebruiken als een driejaarlijks borgingsinstrument. In alle gevallen is het doel om de kwaliteit van de aanpak voor deze leerlingen in kaart te brengen én te verbeteren.

Na het invullen

Nadat de lijst is ingevuld krijg je een conclusieblad met de scores, eventuele verbeterpunten en uitgebreide aanbevelingen. Met deze verbeterpunten en aanbevelingen kun je meteen aan de slag. Van alle lijsten kun je aan het eind een compleet schooldossier downloaden als PDF-bestand. Je kunt dit PDF-dossier gebruiken in het overleg met MR, bestuur, inspectie en voor informatie naar (nieuwe) ouders. Met ScanHB kun je je als school profileren als een school die, op basis van een onafhankelijk, gedegen en transparante kwaliteitsmeting, de zorg voor deze leerlingen goed op orde heeft tot op het excellente niveau.

Opbrengsten

De meting heeft betrekking op het beleid, op de professionals (directie, intern begeleider, specialist hb, leerkrachten) en ook ouders en leerlingen leveren een bijdrage in het beeld van jouw school.

Wat levert werken met ScanHB op?

 • Je krijgt een beeld van de kwaliteit van de beleidsbeschrijving. Is het beleid helder en duidelijk? Je krijgt aanbevelingen en drie complete concept-beleidsplannen, één op bestuursniveau, één voor school en één voor een plusklas. Deze teksten kun je gebruiken om het eigen beleidsplan te verbeteren.
 • Je krijgt een overzicht van de professionaliteit van alle medewerkers. Waar zijn ze goed in en welke verbeterpunten zijn er? Elke deelnemer krijgt een uitgebreide lijst met aanbevelingen.
 • Je kunt de betreffende lijsten gebruiken bij het aannemen van nieuwe collega’s. Je ziet meteen waar hun kwaliteiten liggen en welke punten aandacht behoeven.
 • Je krijgt een helder beeld van leerlingen en ouders over de kwaliteit van je onderwijs aan talentvolle en hoogbegaafde leerlingen.
 • Je krijgt een helder beeld van het totaalprofiel. Waar sta je en waar wil je naar toe? Neem je genoegen met een voldoende of ga je voor excellent onderwijs aan deze leerlingen?
 • Je kunt met de uitkomsten het gesprek aangaan met je schoolbestuur, (nieuwe) ouders en inspectie.

Wat doe je als je een account hebt gekregen?

Degene die het account heeft aangevraagd is de beheerder. De beheerder voegt gebruikers toe: een beheerder of een uitvoerende. Vervolgens selecteer je de periode waarin de meting/het onderzoek wordt uitgevoerd.

Het is mogelijk om op bestuursniveau een account aan te vragen voor alle scholen binnen de stichting of vereniging. Voor vragen en mogelijkheden voor een bestuursaccount kun je contact opnemen met de uitgever van Eduforce, Niels Bron, mail@eduforce.nl of 088 0200300.

ScanHB is een uitgave van Uitgeverij Eduforce.
Ontwikkeld door Jan Kuipers.